Strona główna
Pracownicy
Historia
Dla przemysłu
Dydaktyka
Do pobrania
Kontakt
Strona główna
   Pracownia Metrologii i Badań Jakości jest częścią Zakładu Obróbki Wiórowej, Ściernej, Erozyjnej i Metrologii, znajdującego się w strukturach organizacyjnych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

   Pracownicy Pracowni Metrologii i Badań Jakości posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz prowadzeniu czynności metrologicznych realizowanych na potrzeby przemysłu. Posiadany sprzęt oraz umiejętności wielokrotnie pozwoliły na rozwiązanie istotnych problemów przemysłu w zakresie wiarygodnych ocen poziomu dokładności wykonania wyrobów, stanu technicznego urządzeń wytwórczych, a także w rozstrzyganiu spornych kwestii związanych z tymi zagadnieniami.

   Działalność dydaktyczna Pracowni koncentruje się na zagadnieniach metrologii ogólnej, metrologii wielkości geometrycznych oraz współrzędnościowej technice pomiarowej, mechanizacji, automatyzacji i komputeryzacji pomiarów.

   Tematyka prac badawczych związana jest z wykorzystaniem i doskonaleniem układów pneumatyki w budowie przyrządów do pomiaru długości oraz projektowaniem, budową i wdrażaniem urządzeń pomiarowych do pomiaru złożonych elementów maszynowych. Ponadto prowadzone są badania nad komputerowym wspomaganiem pomiarów z wykorzystaniem mikroprocesorów oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej.

   Pracownicy Pracowni zajmują się szkoleniami oraz doradztwem z dziedziny oceny jakości wyrobów i innych zagadnień metrologicznych dla instytucji zewnętrznych, pracowników i studentów szkoły, a także analizą jakości przyrządów pomiarowych oraz ich sprawdzaniem.

   Pracownicy Pracowni sprawują również opiekę nad Kołem Naukowym Studentów Automatyki i Robotyki Wydziału Mechanicznego PWr - "Robocik". Siedziba Koła znajduje się w pomieszczeniach Pracowni, zaś z tematyką zainteresowań studentów oraz z pracami przez nich realizowanymi zapoznać się na stronie www Koła: www.robocik.wmech.pwr.wroc.pl